Trình tải xuống video Twitter

Tải xuống video từ Twitter ở định dạng MP4

Tải xuống
Bằng cách sử dụng trang web này, bạn chấp nhận Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi và đồng ý không tải xuống nội dung Bản quyền.
Đang tạo liên kết tải xuống, vui lòng đợi ...
Đang tạo liên kết tải xuống, vui lòng đợi ...


Shortcut: add io before "youtube.com" to download videos quickly.
Example: https://www.ioyoutube.com/watch?v=5hTaTrJowJk

Các trang web được hỗ trợ

YouTube
Facebook
Instagram
Twitter

Làm thế nào để tải xuống video Twitter?


1
Dán liên kết Twitter
Từ Twitter, sao chép liên kết của video, sau đó dán vào hộp văn bản ở đầu trang này.
2
Tìm kiếm
Sau khi liên kết được dán, hãy nhấp vào nút Tải xuống để bắt đầu tìm kiếm video trên Twitter.
3
Tải xuống
QDownloader hiển thị thông tin của video. Nhấp chuột phải vào nút Tải xuống và chọn tùy chọn lưu để tải xuống video Twitter.